24. januari 2019
Wonen op 55 vierkante meter. Terschelling kent een grote druk op de woningmarkt met veel woningzoekenden en een groot tekort aan betaalbare woningen. Met name voor starters, op zoek naar een betaalbare woning, is dit tekort nijpend. Mede door dit woning tekort heeft de gemeente Terschelling een Woonvisie ontwikkeld, waarbij zij voorstellen doen om de komende jaren ruimte te bieden aan de bouw van betaalbare woningen. Een van de voorstellen is om de bouw van starterswoningen mogelijk te maken...

16. juli 2018
Verbouw recreatiewoning De binnenduinrand op Terschelling kenmerkt zich door een kleinschalige verkaveling, waarbij de percelen grasland dikwijls omzoomd worden door elzensingels. In het gebied aan de noordzijde van Formerum, zoals op meerdere plekken op het eiland, is hier na de oorlog de recreatie tot ontwikkeling gekomen. Kampeerterreinen, terreinen met stacaravans en meerdere kleine recreatiewoningen hebben door je jaren heen het beeld langzaam gewijzigd. De eerst gebouwde recreatiewoningen...

06. maart 2018
De Woonvisie, waarin het beleid wordt uitgezet tot 2021, is recent vastgesteld door de Raad van Terschelling. In deze visie worden de woningnood problemen benoemd en aangeven welke doelgroepen er binnen de woningzoekenden op Terschelling zijn. Aangegeven wordt op welke wijze de aanpak in de komende jaren zal plaats vinden. De inzet ligt in deze visie op de bouw van goedkope starterswoningen De Buren (vertegenwoordigers van de buurtschappen op Oost Terschelling) hebben hun zorgen geuit over de...

01. maart 2018
Het Klu terrein ligt al jaren klaar om bebouwd te worden. Het bestaande gebouw is reeds gesloopt en in het bestemmingsplan West-Terschelling is de bouw van woningen geregeld. M.a.w. het terrein kan morgen bebouwd worden. Waarom gebeurt dit dan nog niet? De woningbouwvereniging wil niet en de gemeente kan niet. Daarom dit initiatief. Het voorstel betreft 18 grond gebonden woningen, beperkt van afmeting, 6x6 meter, in twee bouwlagen. De woningen zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. Deze bouwmethode...

05. juli 2017
Op Terschelling is grote behoefte aan betaalbare woningen. Met name starters op de woningmarkt zoeken langdurig naar betaalbare woonruimte. Ook het stuk lopen van huwelijken kan soms voor acute problemen zorgen. Betaalbare grond maar ook beschikbare grond is een van de oorzaken dat er maar mondjesmaat gebouwd wordt op het eiland. Maar ook de wereld verandert sterk en dat gaan we natuurlijk ook merken op ons eiland. De tijd van eindeloze economische groei is gedoemd te eindigen, het is niet...

05. juli 2017
'De Kudde van Terschelling' is een agrarisch bedrijf met vooral schapen en enkele koeien, die verschillende (natuur)gebieden op het eiland begrazen. Het bedrijf heeft geen eigen bedrijfsperceel. In plaats daarvan hebben de dieren een tijdelijk onderkomen bij een andere agrariër. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is er noodzaak voor een eigen agrarisch bouwperceel. Dit bouwperceel is beoogd aan de noordzijde van het Zedjespad, nabij Formerum. Erfopzet Het nieuwe erf komt in het...

04. juli 2017
Na jaren van gebruik en bewoning ontstaat er vaak de behoefte bestaande woningen te moderniseren, aan te passen en indien mogelijk te vergroten. De woning aan de Oude Duinweg is een karakteristieke woning die in de jaren zestig is vergroot met een aanbouw. Deze aanbouw is een zelfstandig volume met zadeldak maar beperkter van omgang en maat als het oorspronkelijke huis. Het gehele huis kan door 2 families bewoond worden. Het programma van eisen van de nieuwe eigenaar luidde: een nieuwe keuken,...

04. juli 2017
Het woonhuis van een oude Terschellinger boerderij, gebouwd rond 1900 is beperkt van maat en heeft weinig woonoppervlakte. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat bewoners graag meer woonruimte wensen. Soms kan dit met een interne verbouwing. Bij deze boerderij was dat niet mogelijk. Om tocht aan de wens van meer woonruimte te kunnen voldoen is een uitbreiding ontworpen van een nieuw volume aan het bestaande voorhuis. Het beeld van het historische “stookhuisje” bij een Terschellinger...

04. juli 2017
Het programma van eisen vraagt op deze locatie twee vrijstaande koopwoningen en vier huurwoningen. De twee fraaie lindes op het terrein dienden in het ontwerp te worden geïntegreerd. De karakteristiek van Makkinga kenmerkt zich door de vrijstaande woningen langs de openbare weg met in de tweede rij de grote schuren van veelal voormalige boerderijen. Dit karakteristieke beeld is op deze locatie uitgewerkt door de twee koopwoningen aan de weg te plaatsen en de vier huurwoningen als een blok in...

04. juli 2017
Op deze fraaie locatie staan 2 gebouwen, per gebouw zijn 5 appartementen gerealiseerd. Het woonoppervlak van de appartementen varieert van 120 tot 230 m2. Het plan is met zorg ontworpen op deze kwetsbare locatie. Naast kleur- en materiaalgebruik, zich voegend in het dorpsbeeld van “aardse” kleuren, vormt het grote dakoverstek in combinatie met de stalen dragers de aansluiting met de aangrenzende bebouwing. De woonblokken staan in een grasveld zonder erf scheiding. Tussen de twee woonblokken...

Meer weergeven