Kudde van Terschelling

De kudde van Terschelling

'De Kudde van Terschelling' is een agrarisch bedrijf met vooral schapen en enkele koeien, die verschillende (natuur)gebieden op het eiland begrazen. Het bedrijf heeft geen eigen bedrijfsperceel.

In plaats daarvan hebben de dieren een tijdelijk onderkomen bij een andere agrariër. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is er noodzaak voor een eigen agrarisch bouwperceel. Dit bouwperceel is beoogd aan de noordzijde van het Zedjespad, nabij Formerum. 

 

Erfopzet

Het nieuwe erf komt in het gebied waarbij de percelen parallel aan de Zeedjespad lagen en nog steeds liggen. Het is logisch om de kaprichting van de bebouwing deze richting van de verkaveling mee te geven. Dat is dus een andere richting dan de bebouwing op het boerenbedrijf van de buren en de woonboerderij ten noordoosten. Op Terschelling komen boerenerven evenwijdig en parallel aan de weg voor. Door het verschil in kaprichting als uitgangspunt te kiezen, is er vervolgens voor gekozen om de twee erven visueel van elkaar te scheiden door een stevige windsingel van 10 meter breedte naast het noord-zuid lopende pad.  Deze singel komt in het verlengde van de randbeplanting van de tuin.

De stal en de woning komen in één lijn aan de zuidzijde van de kavel.

De noklijn ligt in elkaars verlengde. Beplanting, sloot en nieuwe bebouwing versterken de landschappelijke structuur. Tussen woning en stal ligt de inrit naar het erf. 

De landschapszijde is de meest gesloten zijde van de stal. De woning is juist open aan de landschapszijde. De zuidzijde van de kap van de stal biedt ruimte voor zonnepanelen. De locatie voor de eventuele uitbreiding ligt aan de noordzijde parallel aan de stal en de woning. De woning steekt voor de helft naar voren. De opzet zorgt ervoor dat het zicht op het voer en ander opslag, vanaf Zeedjespad gezien, niet alleen door beplanting, maar ook door bebouwing wordt ontnomen.