Woningen Makkinga

Het programma van eisen vraagt op deze locatie twee vrijstaande koopwoningen en vier huurwoningen. De twee fraaie lindes op het terrein dienden in het ontwerp te worden geïntegreerd. De karakteristiek van Makkinga kenmerkt zich door de vrijstaande woningen langs de openbare weg met in de tweede rij de grote schuren van veelal voormalige boerderijen. Dit karakteristieke beeld is op deze locatie uitgewerkt door de twee koopwoningen aan de weg te plaatsen en de vier huurwoningen als een blok in de tweede rij te plaatsen. Tussen de twee grote lindes wordt het terrein ontsloten. Naast deze verkaveling wordt middels de kleur en de vorm van de daken aansluiting gezocht bij een ander typisch Fries kenmerk, namelijk het kleurverschil tussen voor- en achterhuis. De koopwoningen, afgedekt met een mansarde kap hebben de antraciet kleurige dakpan, terwijl de vier huurwoningen afgedekt zijn met een rode dakpan.

 

Situatie 2 koop- en 4 huurwoningen
Situatie 2 koop- en 4 huurwoningen