KLU terrein West Terschelling

Klu terrein 18 woningen

 

Het Klu terrein ligt al jaren klaar om bebouwd te worden. Het bestaande gebouw is reeds gesloopt en in het bestemmingsplan West-Terschelling is de bouw van woningen geregeld.

M.a.w. het terrein kan morgen bebouwd worden. Waarom gebeurt dit dan nog niet?

De woningbouwvereniging wil niet en de gemeente kan niet. Daarom dit initiatief.

Het voorstel betreft 18 grond gebonden woningen, beperkt van afmeting, 6x6 meter, in twee bouwlagen. De woningen zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. Deze bouwmethode zorgt voor een korte bouwtijd.

Het bouwblok volgt de twee straten die de locatie ontsluit. Een enkel blok van 5 geschakelde woningen aan de Cornelis Douwesstraat . Een dubbele rij van 2 x 6 woningen langs de Lutineweg. Tussen de 2 blokken, paralel aan de Lutineweg, loopt een woonstraatje van 4 meter breed. Met daarboven een transparante overkapping. Deze woonstraat vormt een extra buitenruimte voor de bewoners. Ook in oud West kunnen we nog op enkele plekken deze maten terugvinden. De inrichting van de straat refereert aan het Terschelling van vroeger. De stoeppaal en het bankje bij de voordeur zijn karakteristiek voor ons eiland. De stoeppaal is het teken waar openbaar over gaat in privé. Vaak vond in deze smalle strook tussen staat en gevel de uitstalling van de winkel plaats die veel bewoners vroeger aan huis hadden. De ‘woonstraat” is de hedendaagse vertaling van het oude beeld.

Op het achterterrein is naast parkeren voor 11 auto,s ruimte voor groen.

Het parkeren wordt afgesloten door 1 vrijstaande woning met daaraan gekoppeld een ruime fietsenberging. Ook aan de achterzijde van de woningen aan de Cornelis Douwesstraat is een woonstraatje gedacht.

Er wordt geen grond uitgeven per woning maar het gehele terrein zal worden onderhouden door de vereniging van eigenaren. De architectuur van de woningen is eenvoudig van opzet met houten kozijnen en een gevelbekleding van geschilderd hout.

De plasticiteit in de bouwblokken komt voort uit de variatie in woningtypes.

 

Gevelbeeld Lutineweg
Gevelbeeld Lutineweg