4 starterswoningen Lies Terschelling

4 starterswoningen

De Woonvisie, waarin het beleid wordt uitgezet tot 2021, is recent vastgesteld door de Raad van Terschelling. In deze visie worden de woningnood problemen benoemd en aangeven welke doelgroepen er binnen de woningzoekenden op Terschelling zijn. Aangegeven wordt op welke wijze de aanpak in de komende jaren zal plaats vinden.

De inzet ligt in deze visie op de bouw van goedkope starterswoningen 

 

De Buren (vertegenwoordigers van de buurtschappen op Oost Terschelling) hebben hun zorgen geuit over de huisvestingsmogelijkheden voor de jeugd op dit deel van het eiland.

Bouwlocaties zijn op dit moment niet beschikbaar.

 

De Buren van Lies hebben een driehoekig terrein in bezit aan de Kathoek / Duinweg in Lies. Mogelijk is de buurtschap bereid dit terrein beschikbaar te stellen voor starters woningen. 

Daarom is gekeken op welke wijze dit terrein bebouwd kan worden met een beperkt aantal kleine woningen.

 

Het terrein wordt gekenmerkt door een driehoekige vorm. Aan 2 zijden ontsloten door een asfaltweg en aan de noordzijde, achter een boomsingel, door een zandpad, de Duinweg.

De driehoekige vorm van de locatie vraagt een neutraal gebouw. Het meest uitgesproken middel om dit te bereiken is de cirkel. De cirkel is neutraal en richtingloos; het landschap met de driehoekige vorm blijft sterk aanwezig en “stroomt” als het ware om het gebouw heen. 

 

De cirkel is verdeel in 4 kwadranten / woningen. De verdeling komt overeen met de vier windrichtingen Oost, West, Noord en Zuid. Ieder kwadrant krijgt een eigen dak en benadrukt daarmee het individuele maar ook de 4 richtingen.

 

Wonen en koken zijn op de begane grond. Het slapen bevindt zich op de eerste verdieping. Het landschap rondom het gebouwtje zal “natuurlijk” zijn, er wordt geen privé grond uitgegeven. 

Situatie 4 starterswoningen
Situatie 4 starterswoningen
Gevelbeeld
Gevelbeeld