Winkel en appartementen

Invulling hoeklocatie

Het maken van een hoekoplossing is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp voor de Optiek Visie aan de Hanebijtershoek. Door de grote etalagepui van het pand, op de begane grond, lijkt het gebouw erboven te zweven en blijft de zichtlijn Stationsstraat/Hanebijtershoek bestaan. De kapvorm van het bestaande blok wordt doorgezet en wordt beëindigd met de inpandige balkons. De materiaal- en kleurkeuze sluiten aan bij de omgeving. Bij realisatie van de nieuwbouw aan de zuidzijde van de Hanebijtershoek zullen dezelfde kleuren en materialen worden toegepast. Met deze keuze zal er samenhang ontstaan tussen de twee gebouwen en deze nieuwbouw zal de Stationsstraat – Hanebijtershoek een nieuwe impuls geven.