Woningen Haulerwijk

Aan de Meester van Ekstraat te Haulerwijk worden door woonstichting Actium 19 woningen ontwikkeld. Het park aan de noordzijde van het terrein zal door de gemeente heringericht worden en onderdeel uitmaken van de herstructurering. De woningen zijn in vier verschillende types gebouwd voor een breed spectrum van de markt. Naast 9 huurwoningen in twee varianten zullen 4 sociale koopwoningen en 6 vrije sector woningen gebouwd worden. Het programma van eisen vraagt om een bouwvolume in twee lagen afgedekt met een kap. Gelet op de beperkte maat van de bouwlocatie en de bestaande gebouwde omgeving is in het ontwerp gekozen voor een lage gootlijn, waarbij de verticale gevels gedeeltelijk zijn met dakpannen. Dit ontwerp-middel draagt bij het optisch verzachten van het beeld en geeft mede uitdrukking aan een gewenste kleinschaligheid van de locatie.